Loge “Saint Germain” stelt zich voor


De Loge “Saint Germain” is één van de oudste nog werkende Loges in Nederland (opgericht in 1924). Onze Loge bestaat uit ongeveer 20 leden, variërend in de leeftijd van 32 tot 94 jaar. Wij streven er naar om de rituele arbeid in en buiten de tempel harmonieus te laten verlopen. Dit houdt een opdracht in voor elke afzonderlijke broeder en zuster (zo noemen we elkaar in de tempel).

Een Vrijmetselaar is iemand die bewust gekozen heeft om en met behulp van de Vrijmetselarij te groeien naar een hoger (lees: geïnspireerder) plan van samenwerken en samenleven.
De leden van onze Loge komen uit alle “hoeken en windrichtingen” van de samenleving. Zij zijn allen door hun achtergrond verschillend gevormd, niet alleen door het onderwijs dat zij genoten hebben, maar ook door de cultuur waarvan zij deel uit maken. De geestelijke achtergrond en de bijzondere levenspaden die ieder van ons tot aan de tempelpoort heeft gevolgd spelen een belangrijke rol bij de vorming van onze leden. Dit heeft ertoe geleid dat er een diversiteit is aan inzichten over belangrijke levensvraagstukken, hetgeen natuurlijk zijn weerslag vindt in boeiende lezingen (bij ons bouwstukken genoemd) die in de Loge worden gehouden.
De Loge werkt in de tempelbijeenkomsten met de “Lauderdale Rite” waarbij wierook wordt gebruikt.