Wat wij doen

Onze Loge kent bijeenkomsten, waarin de warmte voor elkaar voelbaar is. De Loge bestaat uit nuchtere, reële mensen die ook weten dat “het niet alle dagen feest is”. Wij beitelen bewust aan onze eigen “ruwe steen”, dus onszelf. Bij de Vrijmetselarij staat immers de slogan “Ken u zelve” centraal. Het doel hiervan is om een beter medemens te worden.

·         Wij voeren maçonnieke ritualen uit en bestuderen de betekenis achter de symboliek.

·         Wij luisteren naar een bouwstuk (lezing) van een medebroeder of –zuster.

·         Wij voeren een discussie over levensvraagstukken.

·         Wij trachten te bouwen aan onszelf met het doel meer betekenis te hebben voor onze medemens.

Wij zijn niet:

·         Een gezelligheidsvereniging, al hoewel wij wel genieten van onze onderlinge contacten.

·         Een liefdadigheidsinstelling, al hoewel wij soms financiële hulp bieden aan organisaties als ernaar gevraagd wordt.

·         Een “netwerk” van “oude jongens krentenbrood” die elkaar gunsten toespelen.