Welkom bij onze Loge in Den Haag

Wij, als één van de Loges in Den Haag, maken deel uit van de landelijke Federatie Nederland. De Nederlandse Federatie is aangesloten bij de mondiale organisatie van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij "Le Droit Humain". Van deze Vrijmetselaars organisatie kunnen zowel mannen als vrouwen lid worden.
Op de website van IOGVM “Le Droit Humain” kunt u alles lezen over wat de vrijmetselarij inhoudt en wil bereiken.

De verschillende Loges in Nederland werken weliswaar in dezelfde Federatie, hebben dus veel overeenkomsten, maar onderscheiden zich door een zekere eigenheid. Die verschillen hebben te maken met bijvoorbeeld het soort rituaal waarmee gewerkt wordt.

Een Loge is echter ook gewoon een groep mensen die door hun eigen inbreng de Loge een “couleur locale” geven. Wij hopen iets van deze eigenheid te laten zien op deze website.

Onze Loge heet “Saint Germain”.