Wat zakelijke gegevens

Onze Loge “Saint Germain” komt in principe elke 2e en 4e dinsdagavond in de maand om 20:00 uur bij elkaar.
Wanneer u 21 jaar of ouder bent en lid wilt worden, verwachten wij dat u zich inspant om zoveel mogelijk bij alle bijeenkomsten aanwezig te zijn.
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld en is nu € 185,00 per jaar.

raam.bmp

Waterpas en passer in het 12e eeuwse maconnieke raam in de kathedraal van Chartres